Välkommen till Jabrin Konsult AB

Företaget bedriver professionell konsultation inom verksamhetsutveckling och utbildning.
Vi har funnits på den svenska marknaden i 25 år och har erfarenhet från många branscher.

 Med våra tjänster och verktyg når kunderna sin fulla potential, stärker konkurrenskraften och blir lönsammare.

Värdeskapande Verksamhetsutveckling – din framgång betyder allt för oss.

Våra tjänster

Omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Drivs av lagkrav, ISO-standarder eller kundkrav.
Ett effektivt och integrerat system ger bättre ekonomiskt resultat, nöjdare kunder och förbättrad arbetsmiljö.
Ett projekt kan bestå av
flera delprojekt på vägen mot målet.
Professionell styrning av projektet är avgörande för att innehålla dess krav på tid,
resurser och ekonomiska aspekter.
Förhållningssätt och metodik för att generera värdeskapande flöden i verksamheten med kundfokus.
Vägen till och upprätthållande av en lean verksamhet ställer stora krav på dess ledning och medarbetare.
Det gäller att vara uppdaterad för att möta konkurrens och kravbilder.
Utbildning är en viktig del för verksamheten och dess medarbetare för att klara detta.
En tillfällig eller kompletterande lösning för er verksamhet på längre eller kortare sikt.
Behovet kan uppstå antingen i linjeorganisationen eller på ledningsnivå.
Tillför kompetens och erfarenheter till organisationen eller individer som ett stöd i olika frågeställningar på operationell eller strategisk nivå.