Interimslösningar

Ibland räcker inte det egna företagets resurser till eller en längre frånvaro uppstår av någon anledning. Andra gånger kan det behövas förstärkning inom olika områden.
Det kan då finnas ett behov av att ta in en extern lösning under en längre eller kortare period.

Vi har gedigen kompetens från olika branscher och många olika typer av uppdrag. Låt oss bli er lösning!

Det kan exempelvis vara uppdrag som:

  • Kvalitets- och miljöchef
  • Produktionschef
  • Produktionsteknisk chef
  • Projektledare

Styrelse- och ledningsuppdrag:
Behöver ert företag förstärkning eller en extern resurs i er styrelse eller ledning?

Kontakta oss – vi har erfarna resurser som tillför ert företag värdefull kompetens.

Mera om interimslösningar, lednings- och styrelseuppdrag

 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer