LEAN

LEAN handlar om ett förhållningssätt och ständiga förbättringar med kundfokus som inbegriper hela verksamheten. Ett effektivt arbete inom LEAN kräver en hel del av ledning och medarbete för att implementera och upprätthålla.

LEAN är inget nytt begrepp men nya rön kommer ständigt.
Verktygen och begreppen som används är många.

Vi är uppdaterade och kan bistå er i att bygga upp ett produktionssystem anpassat för er verksamhet.

För att en verksamhets LEAN-arbete ska fungera krävs att:

 • Företagets ledning är engagerad
 • Förhållningssättet är integrerat i verksamheten
 • Det finns disciplin och planering
 • Mjuka och hårda värden beaktas parallellt

Vägen till ett effektivt LEAN-arbete kan enkelt beskrivas såhär:

 • Enas om vad kunden verkligen vill ha
 • Lär känna er process
 • Jämna ut och balansera flödet
 • Ställ om från tryckande till dragande flöde
 • Bekämpa slöseri kontinuerligt

Exempel på verktyg och begrepp som används i arbetet:

 • 5S
 • 7 former av slöseri
 • Spagettidiagram
 • Värdeflödesanalys
 • FMEA
 • PDCA
 • Visualisering
 • Kanban
 • Ledtidsförkortning
 • Orsak – verkananalys
 • Processkartläggning
 • Kapabilitetsmätning
 • TPU

Mera om LEAN

 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer