Mentor

Mentorskap handlar om att stötta en verksamhets organisation där vi tillför kompetens och värdefulla erfarenheter. Det kan handla om att coacha en grupp eller en individ mot ett mål.

För oss innebär mentorskap om att tillföra erfarenheter inom både hårda och mjuka frågor.

Eftersom vi själva har lång erfarenhet av olika roller och situationer kan vi relatera till detta och komma med nya synvinklar och perspektiv som motiverar och inspirerar.

Mera om mentorskap

  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer
  • Mera information kommer