Verksamhetssystem

Vi erbjuder kvalificerade tjänster för att bygga upp, underhålla och vidareutveckla verksamhetssystem.

Med verksamhetssystem avser vi ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem samt arbetsmiljösystem i verksamheten.

I etablerade verksamheter är kvalitetstänket inbyggt i verksamheten och är en naturlig del av det dagliga och strategiska arbetet i kombination med olika typer av IT-verktyg.

Oavsett om ni står i begrepp att bygga upp ett nytt verksamhetssystem eller är etablerade och vill ta nästa steg i ert arbete har vi kompetensen att bistå er.

Exempel på områden där vi kan bistå er:

 • Nulägesanalys
 • Uppbyggnad av nytt verksamhetssystem
 • Förbättring och effektivisering av befintligt verksamhetssystem
 • Interna revisioner
 • Medverkan vid externa revisioner
 • Verksamhetsförbättringar
 • Kartläggning av kvalitetsbristkostnader med åtgärdsförslag
 • Beslutsstöd
 • Dokumentation
 • IT-verktyg
 • Arbetsmiljökartläggning

Mera om verksamhetssystem

 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer
 • Mera information kommer